Строителната компания "Главболгарстрой Интернешънал" АД планира да придобие конкурента си "Глобал Кънстръкшън" АД. Това става ясно от уведомление, постъпило в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Търговските дейности на предприятията-участници са инфраструктурно (инженерно) строителство - ремонт и поддръжка на транспортна (пътна) инфраструктура, енергийна инфраструктура, благоустройствена инфраструктура. Дейностите на групата, към която принадлежи придобиващото предприятие включват и високо строителство.

Съгласно уведомлението не се очаква операцията да окаже негативно въздействие върху пазара на инфраструктурно строителство на  територията на България.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

"Главболгарстрой" откри завод за стоманобетонни конструкции край Пазарджик

"Главболгарстрой" откри завод за стоманобетонни конструкции край Пазарджик

Във фабриката са инвестирани над 10 милиона лева

"Главболгарстрой Интернешънал" е част от групата на "Главболгарстрой". Холдингът е лидер на българския пазар в строителството на сгради и съоръжения. За над 50-те години от основаването си до днес компанията е реализирала проекти с обща застроена площ от над 26 млн. кв. м. Сред тях са Южната дъга на "Софийския околовръстен път", реконструкцията на столичния булевард "Брюксел", рехабилитацията на автомагистрала "Хемус", както и ЛОТ 1 и ЛОТ 2 от АМ "Струма". 

"Глобал Кънстръкшън" АД извършва строителство, инженеринг, реконструкции и ремонтни работи, строителство, ремонт и рехабилитация на пътна, железопътна, тунелна и ВиК инфраструктура, производство, доставки и търговия със строителни материали, машини, съоръжения и оборудване, транспортна и спедиторска дейност и консултантски услуги.

Създадено през 2010 г., дружеството променя сферата на своята дейност през 2017 г. и ориентира фокуса си в сферата строителството. Дружеството е специализирано в изпълнението на пътна инфраструктура и по-специално тунелно строителство.

"Главболгарстрой" спечели конкурса са строежа на паркинги на Летище София

Кой спечели конкурса са строежа на паркинги на Летище София

Поръчката е на стойност 5 млн. лева

Като част от сдружение, "Глобал Кънстръкшън" АД изпълнява 49% от дейностите по строителство на Автомагистрала "Струма" Лот 3.1, в който разположен Тунел "Железница". Тунел "Железница" е най-дългият пътен тунел на територията на България.