Нов зърнен терминал заработи на пристанището във Варна. Той е резултат от инвестиционното партньорство между "Пристанище Варна" ЕАД и "Зърнен Терминал Варна Запад" АД.

Системата вече е в експлоатация и представлява съвкупност от технологични иновации и инфраструктурни решения, които ще подобрят ефективността и конкурентоспособността както на двете дружества, така и на клиенти и търговци от целият регион.

Текущо въведената обработваща система позволява постигане на товарни норми от 450 тона на час или около 10 000 тона в денонощие на една работна точка, като това е само първата стъпка в разширяването на дейността на пристанището в обработката на зърно.

Застрахователни спънки удариха черноморските кораби, превозващи зърно

Застрахователни спънки удариха черноморските кораби, превозващи зърно

По-голямата част от превозваното украинско зърно за износ сега се движи по река Дунав и с железопътен транспорт

Първият етап от инвестицията включва модернизация на товарния процес чрез използване на специализирана машина за товарене на зърно "Ship loader", технологични транспортни ленти и въздушни конвейери, съчетани с новоизградена инфраструктурата за приемане, автоматично пробовземане и съхранение на зърно. Всичко това осигурява оптимални условия за товарене на кораби и обработка на зърното с висока производителност, точност, като цялата система е по-щадяща за околната среда.

До 12 месеца се очаква да приключи и доставката и въвеждане в експлоатация на ново комплексно технологично оборудване, което ще позволи двойно увеличение на товарните норми на специализираните съоръжения, като корабната норма на товарене да достигне над 20 000 тона за денонощие. Общите възможности на терминала ще позволяват паралелна специализирана обработка на няколко кораба със зърно, за да се осигури общ износ през кейовете от над 35 000 тона в денонощие. Изграденият капацитет за съхранение на зърно до този момент е 100 000 тона. Финализиране на инвестиционните процеси ще гарантира и пълно натоварване на капацитета на складовата и пристанищна инфраструктура, така че да позволява обработка на над 2 милиона тона зърно годишно само през терминал Варна-запад.

Тези инвестиции са в унисон с прогнозите и осигуряват възможности за допълнителен растеж и разширение на бизнеса в сферата на зърнопроизводството и търговията. 

Снимка 637104

Източник: Пристанище Варна