Металургичната индустрия е генерирала стойност от 9,6 милиарда лева към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната и е допринесла за 15,4% от общия износ на България през миналата година, това показват данни, представени от компаниите в сектора по време на честване на Деня на металурга.

Според изчисленията към момента заетите в бранша са 13 400 души, като средната заплата при работещите в черната металургия е 1440 лева, а тази в цветната - 1780 лева.

"Добавената стойност на един зает в производството на цветни метали създава 5 пъти по-висока добавена стойност от средната за преработващата промишленост", се обяснява в анализа.

"България дава 16% от анодната мед, 8% от рафинираната мед, 6% от оловото и 4% от цинка, произвеждани в целия Европейски съюз", изчислява председателят на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Антон Петров.

По думите на заместник министър председателя Томислав Дончев инвестициите в добива и обработката на мед у нас достигат 1,2 милиарда лева.

Още през миналата седмица от водещото дружество в този сегмент - "Аурубис", потвърдиха, че готвят мащабно вложение от 260 милиона лева в бизнеса си в българия за следващите четири години. Този ангажимент е бил потвърден от компанията и по време на събитието.

Аурубис инвестира 260 милиона лева в завода си в България през следващите 4 години

Третата най-голяма компания у нас влага 260 милиона лева за 4 години в завода си

Те ще бъдат използвани за модернизация на инфраструктурата във фабриката

"Новите ни инвестиции са в три основни направления: модернизация на инфраструктурата на завода, нови инсталации за по-ефективно извличане от суровините с технологии, разработени от нашия екип за развойна дейност, както и нови вложения за опазване на околната среда", обяснява изпълнителният лидерктор на фирмата Тим Курт.

Компанията осъществява 9% от износа и 6% от вноса на страната и има структуроопределяща роля за българската икономика.