След като Замбия пропусна лихвено плащане по дълга си, което технически я прави фалирала, консорциум от кредиторите на страната, държащи 40% от нейните еврооблигации, поиска от кабинета до 13 ноември да внесе яснота относно задълженията си и да реализира някакъв прогрес относно пакета помощи от МВФ, или ще фалира и наистина, предаде CNBC.

Една от ключовите сфери, относно която кредиторите искат да получат информация, е дългът към Китай, който остава твърде неясен. А докато чакат отговори, от S&P понижиха рейтинга на местната валута до "избирателен фалит". "Необслужването на задълженията показва, че Замбия ще остане в неплатежоспосбност поне за шест месеца, докато правителството преструктурира дълга си", посочиха от S&P.

"Но ако няма прогрес и по отношение на заема от МВФ, няма причина да се очаква, че собствениците на държавните ценни книжа на ще омекотят позицията си, което ще докара Замбия до фалит, когато крайният ѝ срок да даде отговори и да покаже развитие изтече на 13 ноември", каза старшият икономист в консултантската фирма за възникващите пазари Tellimer Патрик Куран. "Това ще е сигнал за тежко преструктуриране, през което страната ще трябва да премине."

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Защото рецесията, породена от затварянето на стопанствата, не е достатъчна

Официалната причина страната да преустанови плащанията към външните си корпоративни кредитори беше ликвидните проблеми, в които тя се намира заради пандемията от коронавирус. Но след като не погаси лихвените си задължения на 13 февруари, ден по-късно тя пропусна и плащане на лихва по еврооблигациите си с падеж през 2024 г.

Проблемите на страната обаче разбира се започват далеч преди настоящата криза. Години наред властите в бедната държава прокарваха огромни бюджетни дефицити, което изстреля съотношението на дълга към брутния ѝ вътрешен продукт, след като той тъкмо беше понижен след Голямата рецесия.

Графика: Дълг към БВП на Замбия

По думите на Куран, харчовете на властите се влошават и от "изключително разхлабена" данъчна политика през последните пет години, откакто президентът Едгар Лунгу е на власт. От тогава досега средният размер на бюджетните дефицити е 8% от БВП годишно, основно насочени към китайски инфраструктурни проекти, посочва експертът.

"Заради деноминирания в долари дълг, бързото сриване на квачата влоши фискалните проблеми и изстреля дългът към БВП от 36% през 2014 г. до 92% през 2019 г.", каза Куран. А колкото до спасителния заем от МВФ, Замбия трябва да направи реформи за свиване на разходите, което не е ясно дали е възможно.