През 2022 г. равнищата на цени за крайните потребителски разходи на домакинствата за алкохолни напитки и тютюневи изделия се различават значително в 27-те държави - членки на ЕС. Цените в тази група са повече от три пъти по-високи в "най-скъпата" държава, отколкото в "най-евтината", отбелязва Националният статистически институт (НСИ).

Най-ниски нива на цените на алкохола и тютюна са отчетени в България (66% от средното за ЕС равнище), Полша (73%) и Унгария (78%). Най-високи нива са отчетени в Ирландия (216% от средното за ЕС равнище), Финландия (174%) и Дания (138%).

Нивата на цените на алкохола и цигарите в държавите съседни на България са най-ниски в Северна Македония и Турция (52% и 54%). А най-високи в Гърция (100%) и в Румъния (83%).

Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

Текилата гони водката за алкохол №1 в САЩ

Текилата гони водката за алкохол №1 в САЩ

Това не е добра новина за... екологията

Някои страни от ЕС могат да изберат да намалят размера на акциза или да приемат освобождавания от плащания:

Намалени ставки

  • Стандартните ставки на акциза за малки пивоварни (които произвеждат максимум 200 хектолитра бира на година) и дестилерии (които произвеждат максимум 10 хектолитра чист алкохол на година) могат да се възползват от намаление с до 50%.
  • Намалени ставки на акцизи могат да се прилагат за вина и ферментирали напитки с до 8,5% съдържание на алкохол, бира с до 2,8% съдържание на алкохол, междинни продукти с до 15% съдържание на алкохол и етилов алкохол с до 10% съдържание на алкохол.

Освобождавания

Не се изисква плащане на акциз за повечето домашни продукти, които не са предназначени за продажба, с изключение на спиртните напитки.

Алкохол, използван за производство на други продукти, които не са предназначени за консумация от хора, или стават негодни за консумация от хора чрез добавяне на един или повече химикали (денатуриращи вещества) към тях.

Що се касае до акциза върху цигарите, в България той се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството късове, а на пропорционалния акциз - продажната цена.

Coca-Cola HBC купува собственика на водка Finlandia в сделка за 220 милиона долара

Собственикът на "Банкя" купува производителя на водка Finlandia в сделка за $220 милиона

Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2023 г.

Данъчната основа за облагане с акциз за тютюна за пушене (за лула и цигари) е количеството тютюн за пушене, измерено в килограми.

Данъчната основа за облагане с акциз за нагреваемо тютюнево изделие е количеството тютюн, съдържащ се в продукта, измерено в килограми.

Индекси на равнища на цени за алкохолни напитки и тютюневи изделия:

Ирландия 216
Дания 138
Люксембург 95
Финландия 174
Швеция 129
Нидерландия 113
Белгия 118
Франция 132
Австрия 88
Германия 98
Италия 93
Испания 90
Естония 103
Словакия 87
Кипър 93
Словения 86
Португалия 99
Гърция 100
Малта 103
Чехия 97
Латвия 98
Литва 93
Хърватия 89
Унгария 78
Полша 73
България 66
Румъния 83
Швейцария 136
Исландия 226
Норвегия 235
Сърбия 72
Албания 74
Черна гора 74
Босна и Херцеговина 66
Северна Македония 52
Турция 54