През днешния 15 април имаше изобилие от световни новини, свързани с петрола. Цените на суровината поставиха нов рекорд от $113.38 за барел. Един от водещите енергетици на ЛУКОЙЛ заяви, че Русия е достигнала своя oil peak и добивите на черното злато там никога няма да могат да се върнат на нивата от последните седем години. За приятен завършек се разбра, че край бреговете на Бразилия е открито може би третото в света по размер петролно находище с предполагаеми запаси от 33 млрд. барела.

Добивът на нефт в България е пренебрежимо малък (по информация от 2003 г. възлиза на 2900 барела дневно). Прозаичната първа петролна новина би трябвало да е от особен интерес за нашата икономика. Логично е да се помисли, че не разполагащата с петролни залежи България, принудена да внася 37 пъти повече петрол, отколкото произвежда, се отнася пестеливо с този невъзобновяем и твърде мръсен при консумация ресурс.  

Нищо подобно. По данни на европейската статистическа служба Евростат, икономиката на България е най-енергоемка в цяла Европа, или казано по друг начин, България е страната, която в цяла Европа е най-малко пестелива откъм петрол. Честит рекорд за най-ниско КПД.

Както може да се види на картата горе, България заедно с Латвия, Литва, Естония, Чехия и Словакия попада сред държавите, които изразходват най-много петролен еквивалент за създаване на единица добавена стойност. По показател брутна вътрешна консумация на енергия, разделена на БВП (килограми петролен еквивалент на 1000 евро), България за 2005 година постига впечатляващия показател 1582.41.

Ние сме единствената държава освен Румъния, която през 2005 година има четирицифрена стойност за този коефициент, но румънците с 1164 кг петрол за 1000 евро все пак остават далеч под нас, както може да се види на гарфиката долу.

Европейските статистици ни предлагат за сравнение и данните за енергийната ефективност на икономиките на САЩ, Япония и Еврозоната от тринадесет държави. Японците с 118 кг. петрол за създаването на 1000 евро изглеждат като извънземни на българския фон. Еврозоната с 183 кг петрол/1000 евро няма от какво да се срамува. Но да си отбележим, че „разхитителите" САЩ с еквивалента на 302 кг. петрол/ 1000 евро имат над пет пъти по-ефективна икономика от българската (говорим само в енергийно отношение).

Ако икономиката на България при сегашната си ефективност бе с размерите на САЩ ... ето тогава щеше да види светът какво е истинска продоволствена, енергийна и екологична криза.

Но това не е всичко. Върхът на енергийната неефективност на България е постигнат през 1996 г., когато за създаването на продукция за 1000 евро са ни били нужни 2543 кг. петрол. В таблицата за европейско сравнение действително няма подобна цифра.

Няма проблеми. Значи в рамките на десет години сме повишили енергийната ефективност на нашата икономика с 40% - вероятно така нашите държавни служители отчитат своите успехи.