България е държавата в Европейския съюз, която понася най-много финансови загуби спрямо размера на брутния ѝ вътрешен продукт заради недостига на квалифицирана работна ръка, посочват в свой доклад от консултантската компания PwC.

Изчисленията показват, че страната ни губи €6,2 милиарда, или 13,2 процента от икономиката, тъй като частният бизнес не успява да намери кадри с правилната квалификация.

Общо, загубите за целия блок, Норвегия, Швейцария и Турция достига огромните €324 милиарда годишно загубени приходи. За всички 31 страни в изследването тези загуби са равни на 2 процента от общия им брутен вътрешен продукт - или горе-долу колкото цялата икономика на Португалия, Унгария и Хърватия. Това трябва да служи за червена лампа за политиците, казват в доклада.

След България в негативната класация се нарежда северната ни съседка Румъния. Там недостигът на квалифицирани кадри причинява загуби от €10 милиарда, или 6 процента от БВП годишно.

Най-добре се представя Словения, която губи по 3,4 процента, или €1,4 милиарда годишно.

"Недостигът на квалифицрани кадри в Европа е структурен проблем. Наличието им зависи от фактори като свободното движение и образователните системи", заявява Керъл Стъбингс, директор People&Organisation в PwC. "Диалог между образователните власти, работодателите и служителите е ключов към определянето на търсенето от частния бизнес с очакванията на обществото и квалификацията на завършващите".

Бизнесът в Източна Европа се оплаква най-много от липсата на кадри, като най-засегнатите сектори са строителството, индустрията и производството.

По-голяма пречка пред растежа е само конкуренцията - така отговарят 51,7 процента от компаниите. Недостигът на кадри е на втора позиция с 43,1 процента. Местните регулации и бюрокрацията са проблем на 39,4 процента от запитаните, а европейските регулации са далеч назад с 28,8 процента.

В България 44,6 процента от бизнеса се оплаква от местната регулация и бюрокрация и 16,1 процента от европейската.

В Румъния, Гърция и Хърватия недоволните от местните закони са далеч повече - 80%, 70,7% и 65,4% съответно.