Разсейването на БВП на глава от населението в държавите - членки на ЕС, остава доста значително, сочат последните данни на Евростат за 2021 г. Както и предишните години, Люксембург има определено най-висок БВП на глава от населението сред всички държави в ЕС и той е повече от два и половина пъти над средния за ЕС-27 и около 5 пъти по-висок от този за България, която е най-бедната държава - членка на ЕС, според измерването на този показател.

Една особеност на икономиката на Люксембург, която обяснява до известна степен този много висок БВП на глава от населението в държавата, е фактът, че в нея са наети голям брой пребиваващи извън Люксембург лица, които по този начин допринасят за нейния БВП, като в същото време не са включени в местното население.

Снимка 578361

Източник: НСИ

Ирландия се нарежда на второ място сред най-богатите държави — членки на Съюза, със 120 процента над средното ниво за ЕС-27 и е надмината от държавите — членки на ЕАСТ, Норвегия и Швейцария. 

България тръгна надолу в световна класация за цените на жилищата

България тръгна надолу в световна класация за цените на жилищата

В световен мащаб цените на жилищата се увеличават с 10,3% през четвъртото тримесечие на 2021 г.

Другите държави — членки на ЕС, с БВП на глава от населението от 20 или повече процента над равнището за ЕС през 2021 г. са Дания, Австрия и Швеция. Белгия и Германия са на почти същото равнище, следвани от Финландия, докато Франция се нарежда доста преди Италия и Испания, които от няколко години имат сходни равнища.

Словения, Малта, Кипър, Литва, Чешката република, Естония са с близки стойности на ниво около 10 процента под средното за ЕС-27, значително пред Румъния, Словакия, Унгария, Латвия , Полша и Хърватия, които са на ниво около 30 процента под средното за ЕС-27. 

Кирил и Георги Домусчиеви са сред най-богатите хора в света според последната класация на Forbes

Двама българи са сред най-богатите хора в света според последната класация на Forbes

За първи път в тазгодишното издание начело застава Илън Мъск

Гърция и България имат сред най-ниските равнища на БВП на глава от населението, съответно 65 и 55%. Турция, е на по-високо ниво по отношение на БВП от България. Не такава е ситуацията в Сърбия, Република Северна Македония и Черна гора, които имат равнища на БВП на глава от населението малко под 50 процента спрямо средното за ЕС-27.

Още по-зле е ситуацията в Албания и Босна и Херцеговина имат равнища на БВП на глава от населението на около 30 процента спрямо средното за ЕС-27.