България е внесла енергийни суровини и нефтопродукти за над 47 млн. щатски долара от Азербайджан през 2006 г.

Това стана ясно по време на срещата на министър-председателя Сергей Станишев с министъра на извънредните ситуации на Азербайджан Кямаладдин Гейдаров, който е на двудневно посещение у нас.

Реализираният внос е предимно на азербайджански сурови нефтени масла, масла от битуми, нефтен газ и други.

Стокообменът между двете страни през изминалата година е възлязъл на близо 56.3 млн. щ. д., от които българският износ за азиатската държава възлиза на малко над 9 млн. долара.

През предходните години салдото в полза на България е силно положително, като до 2005 г. обемът на двустранната търговия варира в стойностите между 5 и 11 млн. дол. при символичен внос от страна на Азербайджан.

Отношенията между двете страни са традиционно приятелски, но трябва да бъде стимулиран двустранният диалог между институциите, който не е достатъчно интензивен, бе подчертано в разговора между премиера Сергей Станишев и министър Кямаладдин Гейдаров.

Премиерът Сергей Станишев запозна министър Гейдаров с актуалната икономическа ситуация в страната и с перспективите пред България, които произтичат от пълноправното членство на страната в Европейския съюз. Обща бе позицията, че се разкриват много добри възможности за двустранно сътрудничество в енергийната област и особено в реализацията на приоритетната за ЕС стратегия за енергийна сигурност.