Безработните намаляват, заетостта се покачва, но все по-малко млади хора работят. Това сочат последните данни за икономическата активност на населението. Според, които през първото тримесечие на годината общият брой на заетите е 3 068 300 души, което представлява увеличение с 39 600 души на годишна база.

Заетите на възраст между 15 и 64 години се увеличават с 35 100 за година, достигайки 2 975 300 души. В същото време броят на работещите младежи между 15 и 29 години се свива с 9200 до 348 400 души. Най-значително се увеличава броят на работещите българи между 20 и 64 години - с 38 000 до 2 969 100 души, увеличават се и заетите между 55 и 64 години - с 14 000 до 601 400 души.

Подадените молби за обезщетения при безработица в САЩ отново гонят рекорди

Подадените молби за обезщетения при безработица в САЩ отново гонят рекорди

В съюото време има 10,9 милиона свободни работни места

Според статистиката коефициентът на заетост се увеличава на годишна база с 1.3%, достигайки 52.7 на сто. А този на безработицата се свива - с 1.4% до 4.9 на сто.

данните сочат, че броят на безработните в страната намалява с 45 300 души до 158 700. Като спад се наблюдава във всички възрастови категории:

  • между 15 и 64 г. - с 45 600;
  • между 15 и 24 г. - с 5800;
  • между 15 и 29 г. - с 12 800.
Молбите за обезщетение за безработица в САЩ достигнаха 18-месечно дъно

Молбите за обезщетение за безработица в САЩ достигнаха 18-месечно дъно

Възстановяването на пазара на труда отвъд океана вече е факт

Що се касае до коефициентът на продължителна безработица (дванадесет месеца и повече) - той също намалява, но значително по-слабо - с 0.2 на сто, достигайки 2.5 процента. Според статистиката броят на продължително безработните хора в страната е 57 400 души, което е с едва 4800 по-малко спрямо същия период на миналата година.