Очакванията на бизнеса в глобален мащаб не са били толкова песимистични за икономическия растеж от 2012 година насам. 53% от изпълнителните директори на ключови дружества по света прогнозират спад на растежа през 2020 година при 29% през 2019 година и едва 5% през 2018 година. Това показва "Годишното глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите", в което са включени мненията на близо 1600 предприемачи от 83 държави по света.

Най-сериозни са притесненията на тези от Северна Америка и Западна Европа, където съответно 63% и 59% от бизнесмените очакват слабо икономическо представяне през настоящите 12 месеца.

"Спадът в икономическия растеж не е изненадващ, имайки предвид съществуващата несигурност по отношение на търговските конфликти, геополитическите въпроси и липсата на ясен подход към изменението на климата. Тези предизвикателства не са нови, но се развиват с нови темпове, затова ключовият въпрос е как да се преборим с тях заедно", коментира Боб Мориц, който е председател на глобалната мрежа на PwC.

Директорите не са сигурни в резултатите на собствените си компании

Представителите на бизнеса остават скептични и що се отнася до очакванията за това как ще се представят собствените им компании през 2020 година. Едва 27% от участниците в проучването твърдят, че са "много уверени" относно растежа на компаниите си. Това е най-ниският резултат от 2009 година насам и спад с 8% от 2019 година.

Най-уверени са от бизнеса в Китай и Индия, следвани от САЩ и Канада. От друга страна най-малко оптимизъм има в Япония.

Експертите, подготвили проучването, посочват, че може да се намери силна корелация между настроенията на бизнеса и глобалния икономически растеж.

"Анализирайки прогнозите на бизнес лидерите от 2008 г. насам, съотношението между увереността за 12-месечен растеж на приходите и реалния растеж на световната икономика, е много силно. Ако приемем, че този анализ е валиден и сега, то глобалният растеж би могъл да се понижи до 2,4% през 2020 година, което е много по-ниско от други прогнози, включително тази на Международния валутен фонд - 3,4%", се казва в документа.

Основният риск пред растежа - липсата на квалифицирани кадри

Дефицитът на ключови умения на служителите остава основен риск за растежа. На това мнение са представителите на бизнеса. Въпреки че те посочват повишаването на квалификацията като решение на този проблем, не отчитат съществен прогрес в тази посока.

"Само 18% от изпълнителните директори твърдят, че са постигнали "значителен напредък" в създаването на програма за повишаване на квалификацията. Това е усещането и сред работната ръка. В отделно проучване на PwC, 77% от общо 22 000 работници и служители от целия свят казват, че биха искали да придобият нови умения или да се преквалифицират, но само 33% смятат, че им е била дадена възможността да развият дигитални умения извън ежедневните им задължения", става още ясно от проучването.