Срив на пътуванията на българите в чужбина е отбелязан през май тази година. Пътуващите са били едва 123.3 хил., или с 83.8% под регистрираните през май 2019 година. В сравнение с април 2020 г. пътуванията на български граждани в чужбина се увеличават с 63.8%.Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Посещенията на чужденци у нас през май също намалява значително. Според данните те са 120.4 хил., или с 87.3% по-малко в сравнение с май 2019 година. В сравнение с април 2020 г. е регистриран ръст от 48.3%.

Спад в пътуванията има при всички наблюдавани цели- почивка: почти със 100%, служебно пътуване с 80 на сто. Транзитните преминавания през страната са 52.8% (63.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през май 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 41.0%, или с 91.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни, показват още данните на статистиката. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват със 76.8%.

През май 2020 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 68.4%, със служебна цел - 30.9%, и с цел почивка и екскурзия - 0.7%.

Междувременно 190 000 пътувания с цел туризъм е имало само през уикенда, 50 000 души са предпочели планината. Това каза пред БНТ Румен Драганов от Института за оценки и анализи в туризма.

У нас има 14 000 легла в планините, които се радват на интерес заради кризата с коронавируса.По думите толкова е и легловата база в "Албена". "Само на Мусала имаме около 1000 души, които се изкачват там в събота и неделя", добави той.

Румен Драганов обясни, че през миналата година има над 20 000 000 пътувания на българи в страната, при 12 500 000 чужденци, които са посетили България.