Икономиката на Гвиана ще нарасне с 38% тази година, което ще отреди на страната титлата на най-бързо растяща икономика в света за тази година. Причината е петролното богатство, което трансформира южноамериканската страна, според Международният валутен фонд.

Огромните офшорни находища на петрол, открити за първи път от Exxon Mobil Corp. през 2015 г., позволиха на икономиката да учетвори размера си през последните пет години, а бързият растеж се очаква да продължи още известно време.

"Перспективите за средносрочен растеж са по-добри от всякога", се казва в доклад на МВФ. "Производството на петрол ще продължи да се ускорява бързо, защо три нови одобрени находища ще бъдат пуснати в експлоатация между 2024-2027 г. Още едно (шесто) находище се очаква да влезе в експлоатация през първата половина на 2028 г.", посочват от МВФ, цитирани от Bloomberg.

Петролните залежи, спрямо населението на Гвиана от 800 000 души, са толкова големи, че някои прогнози показват, че страната ще изпревари дори Кувейт и ще стане най-големият производител на суров петрол на глава от населението в света.

Гвиана е единствената англоговоряща страна в Южна Америка. Тя прие закони за създаване на суверенен фонд и увеличава разходите за образование, здравеопазване и инфраструктура според правителството.

По данни на МВФ за 2023 година БВП на Гвиана е 20 500 долара на глава от населението. За сравнение в съседите на страната -Венецуела и Сирунам БВП на глава от населението е съответно 3 600 долара и 5 500 долара.