Една от големите заплахи пред черноморските солници е ниската продукция, ниската соленост, тъй като климатът не е идеалният за правене на сол, предаде агенция "Фар".

Според анализатори тези фактори правят българската сол неконкурентна спрямо тази от Египет, Тунис и останалите страни от Африка. Освен всичко там се употребяват машини за добиването на продукта, а в България все още се ползва ръчен труд, който е много скъп. Предвижда се от следващата година в Бургаските солници да бъде внедрена машина за събиране на сол, а професията на хората, които събират сол да се превърне в изчезваща.

Инфраструктурата на солниците,

се поддържа от този, който управлява територията. Това е скъпа инвестиция и много често практиката сочи, че инвеститорите се отказват, какъвто е случаят с черногорските солници - Улчин. Там упадъкът на солодобива е в основата на проблемите с лагуната, която започва да се разрушава, защото няма структури, които да поддържат водния режим. Това е основна заплаха и за нашите солници - Бургаски и Поморийски, защото добивът на сол може да се превърне в икономически неизгодна дейност, а това може да застраши екосистемата.

В Бургас инфраструктурата на солниците се поддържа през европейски проекти, територията е държавна, но е отстъпена за менажиране на частна фирма. Преди годините бе приватизирана, след това деприватизирана, сега отново я управлява частно лице.

Ще бъде ли разрешена преработката на индустриален коноп у нас?

Създават изцяло нова индустрия у нас?

Преработването на индустриален коноп може да бъде позволено

Включването в европейски проекти е от голяма полза за собствениците, които оперират териториите, защото по този начин се правят инвестиции, които не могат да си позволят сами. На територията на Атанасовско езеро, което е част от Солниците, действат два европейски проекта, чиято основна цел е възстановяване на проблемна инфраструктура. Първо това бе "Солта на живота", а сега - "Лагуната на живота", управлявани от Българска фондация Биоразнообразие.

"С тези два проекта сме успели да възстановим 35% от инфраструктурата на езерото. Ние се съсредоточаваме върху най-ключова, най-рискова и най-податлива на въздействие инфраструктура като диги, валове, определени места, където очакваме да дойде голяма вода или не са в добро състояние, нашите грижи са свързани с инфраструктурата" казва Радостина Ценов, преставител на Фондацията. А по-добрата инфраструктура ще позволи на фирмата да получава по-ефективно сол, за да се конкурира с другите държави.

Към този момент са изградени три големи диги с дължина 6 км, които трябва да възстановят водния режим в тази част на езерото.

Дигите са разрушени през 80-те и 90-те години на миналия век. За да имат проводимост, те трябва да се чистят периодично. Ако ги няма, самото то ще се превърне в един голям водоем, който ще загуби солеността си, казват еколозите. Ценното на Атанасовско езеро е, че то е разделено на 160 отделни басейна. В тях водата е с различна соленост и различни водни обитатели.

Великобритания обмисля да наложи данък върху продажбите на захар и сол

Великобритания обмисля да наложи данък върху продажбите на захар и сол

Препоръката е за такса от 3 паунда за килограм захар и 6 паунда за килограм сол

"Солниците са изкуствени екосистеми, те са създадени от човека и като такива се нуждаят от специфични грижи, за да могат да функционират. От една страна да изпълняват функцията на депа за природни ресурси, каквато е солта и от друга страна - съхраняване на екосистемите като природа. Още по-ценно е, че те са свързани с населени места. Повечето от европейските солници се намират до емблематични населени места, Атанасовско езеро е чудесен пример за това.

В момента единствено във Франция солодобивът получава протекции от държавата под формата на субсидии, но там той се води селскостопанска дейност, в останалата част на Европа е промишлена дейност, защото реално е минна дейност.

Днес солниците са изправени пред големи предизвикателства,

защото малките са обречени на загуба и изчезване под напора на големите солници в Египет, Тунис и Израел. Високата себестойност на продукцията и ниската цена, липсата на работна ръка и необходимост от големи инвестиции са едни от причините за техния упадък.

След тази година българската сол ще бъде с нова цена - ситната е с цена 4,50 за половин килограм и 4,20 за същото количество кристална сол, която се ползва за консервиране.