Природният газ се използва постоянно в ежедневието ни. Сред приложенията му са производство на електричество, отопление на дома и сгради и задвижване на превозни средства. Освен това е суровина в различни промишлени процеси. На фона на климатичните промени и прехода към по-чисти източници на енергия, вероятно енергията от природен газ ще става все по-използвана.

Някои държави са заклеймили този вид енергия като "опасна", заради авариите, които историята помни. Като цяло обаче се смята, че това е чиста енергия.

И така, кои са държавите с най-много запаси от природен газ по държави. Информацията е публикувана във Visual Capitalist и използва данни на bp Statistical Review към септември 2023 г.

Едва ли е изненада за някого, че Русия е с най-големите резерви

Доказаните запаси представляват обема природен газ, който може да бъде добит при съществуващите икономически и експлоатационни условия. Тези запаси могат да се увеличат, когато бъдат открити нови, проучвателни кладенци.

Русия има най-големите резерви, с 37,4 трилиона кубически метра или около 20% от световните общи. Иран, на второ място с 17% от общите резерви, следван от Катар с 13%.

Ако погледнем графиката по региони, се вижда, че Азия доминира с резервите, като шест държави са сред първите 10 страни с най-много запаси от природен газ.

Страна резерви (трилиона куб. м.) %
Русия 37.4 19.9%
Иран 32.1 17.1%
Катар 24.7 13.1%
Туркменистан 13.6 7.2%
САЩ 12.6 6.7%
Китай 8.4 4.5%
Венецуела 6.3 3.3%
Саудитска Арабия 6.0 3.2%
ОАЕ 5.9 3.1%
Нигерия 5.5 2.9%

В същото време Африка, Европа, Северна Америка и Южна Америка имат по един представител в класацията.

Въпреки че са 5-ти по доказани резерви, САЩ е най-големият производител на природен газ с 23% от световния дял. На второ място е Русия (17,4%), а на 3-то място е Иран (6,4%).

Ето и останалите

Страна резерви (трилиона куб. м.) %
Ирак 3.5 1.9%
Азарбейджан 2.5 1.3%
Канада 2.4 1.3%
Австралия 2.4 1.3%
Казахстан 2.3 1.2%
Алжир 2.3 1.2%
Египет 2.1 1.1%
Others 18.1 9.6%

ДАмерика е и най-големият износител на газ, изнасяйки 82,7 милиарда кубически метра газ по тръбопроводи през 2022 г. и 104,3 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG).

Русия е вторият по големина износител на природен газ в света, следвана от Катар и Норвегия.