Комисията за защита на конкуренцията наложи две имуществени санкции по 7000 лв., на „Импулс инвест"ЕООД, Пловдив и на „Омил"ЕООД, Велинград, за нарушение на чл. 33, ал.1, във връзка с чл.30 от ЗЗК.

КЗК постанови прекратяване на нарушенията.

Производствата са образувани по молба на „ОМВ България" ООД. Предмет на спора са бензиностанция „Импулс", разположена на автомагистрала „Тракия" и  бензиностанция „Омил" в гр. Велинград.

Проучването на КЗК установи, че цветовото съчетание, пространственото разпределение на елементите и дизайна на разглежданите търговски обекти, са изключително сходни с тези на „ОМВ България".

Използваните цветове - тъмно син и зелен, са съчетани по идентичен начин, а разликите в цялостния облик са незначителни. Всичко това създава впечатление, че бензиностанциите са част от веригата ОМВ.

Комисията за защита на конкуренцията счита, че действията  на ответниците противоречат на добросъвестната търговска практика. Те могат да въведат потребителите в заблуждение, както и да увредят интересите на конкурентното дружество.