Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) повиши прогнозата си за икономическия растеж на България до 2,5 на сто през 2016 година спрямо очакваните през ноември 2 на сто, се посочва в доклад на институцията, публикуван на сайта й.

Банката очаква брутният вътрешен продукт на страната през 2017 година да нарасне също с 2,5 на сто.

През 2016 и 2017 година вътрешното търсене ще бъде движещата сила за растежа, подкрепено от по-високия разполагаем доход заради повишаването на минималната работна заплата с 10,5 процента през януари 2016 година и подобряването на условията на пазара на труда, се посочва в документа.

Според ЕБВР засиленото потребление ще ограничи приноса на нетния износ за растежа.

Наред с бюджетната консолидация и дисциплината при разходите, това ще поддържа растежа на равнище 2,5 на сто през 2016 и 2017 година, се отбелязва в доклада.

Българската икономика с 3% растеж - най-висок от 2008 година насам

Българската икономика отбеляза най-високия ръст от 2008 година насам

Предварителни данни на НСИ

Банката припомня, че през 2015 година икономиката на България е нараснала с 3 процента, като двигател на растежа е бил износът, отчасти благодарение на отслабващото евро.

Приносът на частното потребление за растежа е бил по-голям от очакваното заради ниската инфлация и подобреното икономическо доверие, посочва институцията.

 Източник: БТА