Една средна заплата не стига, за да бъдат покрити общите разходи на един човек. Според данните на Националния статистически институт (НСИ) средният общ разход за второто тримесечие на годината лице от домакинството се е увеличил на годишна основа със 17.8% и възлизал на 1962 лева.

На този фон през второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e била 1730 лв., като нараства с 13.4% на годишна база.

Заплатите в IT сектора са с близо 150% по-високи от средните за страната

Заплатите в IT сектора са с близо 150% по-високи от средните за страната

За година средномесечното трудово възнаграждение в България се увеличава с 13.4 на сто

Икономическите дейности с най-високи заплати са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 4216 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 2739 лева и "Добивна промишленост" - 2544 лева. Това означава, че най-високоплатените служители в IT сферата получават заплати с близо 150% по-високи от средните за страната.

А най-нископлатени

са били наетите в икономическите дейности в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1058 лева, "Други дейности" - 1185 лева и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1262 лева.

1486 лева става началната заплата за учителите от 1 септември

1486 лева става началната заплата за учителите от 1 септември

Увеличението е с 5%

Общият доход все още изпреварва общия разход

От НСИ отчитат още, че общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е бил 2207 лв. и нараства с 16.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (34.4%) и от самостоятелна заетост (4.3%).

В номинално изражение през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходът от работна заплата нараства от 1108 на 1193 лв. (със 7.7%). Този от самостоятелна заетост се увеличава от 94 на 96 лв. (с 1.7%). Доходите от пенсии се увеличават от 547 на 760 лв. (с 39.1%), а тези от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 48 лв. (с 5.2%).

Какви заплати плаща Илън Mъск на работниците си в гигафабриката на Tesla край Берлин?

Какви заплати плаща Илън Mъск на работниците си в гигафабриката на Tesla край Берлин?

Мъск сигурно си се мислел, че всеки поляк знае немски и си мечтае за работа в Tesla, казва с усмивка на лицето един от работниците.

За какво най-много харчи българинът?

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.2%). Според статистиката всеки от нас отделя средно по 612 лв. месечно за този вид стоки, за сравнение преди година сумата е била с 19.3% по-малка или 513 лева.

Следващото перо в разходите е това за жилище (17.3%), като се увеличава на годишна основа с цели 20% - от 283 на 339 лева.

Нарастване с поне 10% на бюджетните заплати от 1 юли иска социалният министър

Нарастване с поне 10% на бюджетните заплати от 1 юли иска социалният министър

Няма да има увеличение на минималната заплата от 1 юли

Третият най-голям разход на домакинствата е за данъци и социални осигуровки (12.8%). За година тази сума се увеличава от 236 на 251 лв. (с 6.4%).