Минималната първоначална учителска заплата от месец септември у нас става 1486 лева бруто. Това е увеличение с 5% в сравнение със сегашното стартово равнище. Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите и в детските градини.

Повишението става факт чрез анекс между министъра на образованието и науката и социалните партньори към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

Ръстът на заплатите в средното образование от 1 септември тази година е втори за 2022-а - над вече дадените 12,3% от 1 април.

Ето какви заплати ще получават учителите от 1 април

Ето какви заплати ще получават учителите от 1 април

Целта е заплащането на педагозите да достигане до 25% над средната брутна

Увеличението на заплатите идва след актуализацията на държавния бюджет за тази година. 54,5 милиона лева от предвидените в актуализацията допълнителни средства се разпределят за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, детските градини и центровете за подкрепа.

Еднакво с учителските заплати се увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление "Информационни и комуникационни технологии", логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в образователните институции.

Минималната основна заплата за старши учител и старши възпитател ще бъде 1533 лева, а за главен учител и главен възпитател - 1592 лева. За заместник-директор се предвиждат най-малко 1675 лева, а за директор -1810 лева.

Нарастване с поне 10% на бюджетните заплати от 1 юли иска социалният министър

Нарастване с поне 10% на бюджетните заплати от 1 юли иска социалният министър

Няма да има увеличение на минималната заплата от 1 юли