Бойко Борисов се срещна с Президента на Европейската инвестиционна банка Филип
Мейстад, съобщиха от столичния пресцентър.

По време на срещата продължила повече от час двамата са обсъдили възможностите за помощ, която да бъде оказана на София от Европейската инвестиционна банка.

Мейстад потвърди, че в София ще дойдат техни експерти, които да направят техническо проучване и да препоръчат на държавата и общината решение на проблема.

Експертите ще дойдат до десет дни и в рамките на пет дни ще се запознаят със съществуващите площадки.
Те ще изготвят доклад , в които ще препоръчат конкретни стъпки на държавата и общината, както и ще направят класация на възможните площадки.

Подреждането на терените ще става съгласно следните критерии, като се подчертават принципните преимущества и недостатъци на всеки предложен терен:

  • физически капацитет
  • разходи за строителство (големина, разходи за всеки терен), наличност 
  • потенциални трудности за постигане на съгласие за разработване 
  • съответствие с екологическите и геологически изисквания 
  • лесно транспортиране от мястото на главните източници на общинска смет 
  • определяне на участниците 
  • съответствие с европейското право и законодателство за околна среда.

София ще кандидатства за безвъзмездно финансиране от европейските фондовете за строителство на завод", заяви пък от своя страна след срещата Бойко Борисов.

Финансирането за което може да се кандидатства е в рамките на 80-85 процента от стойността на съоръжението.

Припомняме, че вчера кметът на София получи писмо от Европейската инвестиционна банка, в което банковата институция предлага съвместна работа по решаване на проблема с битовите отпадъци. Ангажиментът на банката е мотивиран от кризисната ситуация в столицата на България.

Количеството на твърдите битови отпадъци на Столична община възлиза на 800-1000 тона/дневно.