Енергията на бъдещето, ефективното ѝ използване и зеленият ѝ добив са сред значимите теми, които движат света днес. Ето защо експерти от сектора ще насочат вниманието на обществото у нас към своите енергийни и технологични решения за по-добро бъдеще в Energy of Tomorrow. Бизнес конференцията, организирана от икономическия сайт Investor.bg, ще се проведе на 28 март в Интер Експо Център с официално откриване в 13:30 часа.

Първи панел на тема "Регулация и либерализация на пазара за крайни потребители" ще представи начините за преодоляване на трудностите и наваксване на изоставането в развитието на енергийния пазар, регулаторната рамка и ще представи причините за бавното отваряне на енергийния пазар в България. Модератор на дискусията ще бъде Деляна Петкова - редактор с ресор "Енергетика" в Investor.bg. Участници в първи панел са:

 • Карел Крал - Главен изпълнителен директор на "Електрохолд България";
 • Доц. д-р. Атанас Георгиев - Декан на Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски";
 • Калоян Стайков - Главен икономист в Института за енергиен мениджмънт;
 • Доц. д-р Иван Иванов - Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

"Зелена енергия и иновации" е фокусът на втори панел в бизнес конференцията Energy of Tomorrow. Основни точки в дискусията на експертите ще бъдат развитието и присъединяването към мрежата, производството на зелена енергия и иновациите в сектора. Модератор на втори панел ще бъде енергийният експерт Ралица Николова. Специалисти на сцената за втория панел са:

 • Иван Велев - Портфолио мениджър, ACT Commodities;
 • Кристиян Атанасов - Директор "Бизнес развитие и изкупуване на електроенергия" на КЕР ТОКИ ПАУЪР АД;
 • Ангелин Цачев - Изпълнителен директор и член на УС на Електроенергийния системен оператор;
 • Д-р инж. Иван Желязков - Зам.-председател на Съвета на директорите на ЦЕРБ и Управител на "ЦЕРБ Солар".

Събитието на 28 март ще продължи с трети панел на тема "Енергийна ефективност за бизнеса". Технологиите за енергийна ефективност, собствените ВЕИ паркове и тяхното финансиране ще бъдат обсъдени и анализирани от участниците в панела. Модератор на разговора ще бъде Аспарух Илиев - редактор в Investor.bg, а лектори в третия панел са:

 • Александър Захариев - Директор "Стратегическо планиране" в SUNOTEC Group;
 • Цанко Арабаджиев - Член на УС и Изпълнителен директор на Българската банка за развитие;
 • Бисер Цолов - Ръководител проекти на Aurubis Bulgaria;
 • Димитър Димитров - Главен изпълнителен директор на Shelly Group.

Финал на тазгодишното издание на Energy of Tomorrow ще постави панелът на тема ESG, където модератор ще бъде доц. Марина Стефанова - Заместник-декан "Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране" в Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Участници в дискусията са:

 • Петя Манастирска - Мениджър "Устойчиво развитие и качество", "Девин" ЕАД;
 • Бойко Таков - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;
 • Катерина Кирова-Миланова - Мениджър "Корпоративни комуникации и устойчиво развитие", "ЗАГОРКА" АД;
 • Гергана Георгиева - Мениджър "Корпоративни комуникации" на MFG.

Повече информация за Energy of Tomorrow може да бъде открита на страницата на събитието - Investor Media PRO. Заявете своето присъствие до 26.03.2024 - ТУК.

Money.bg е медиен партньор на събитието.