Средният разход за час труд в Европейския съюз е 28,9 евро, като най-евтино е в България с едва 6,6 евро на час. Това показват данните, разпространени от Евростат. Те се базират на националните статистики на държавите и отразяват ситуацията към 2020 г.

Ако ограничим справката само до еврозоната, средната цена на труда скача до 32,9 евро.

 • Най-големи са разходите в Люксембург (47,7 евро на час), Дания (45,7) и Белгия (40,5).
 • На дъното компания на нашата страна правят Румъния и Унгария - със също твърде скромните, но все пак по-високи 8,2 и 9,8 евро средно на час.
Букурещ или София: В коя столица средните заплати са по-високи?

Букурещ или София: В коя столица средните заплати са по-високи?

Разликата е с близо 125 евро

От Евростат отбелязват, че неравенството не е толкова силно изразено, ако се гледа Стандартът на покупателната способност, който взема предвид разликите в цените. Тогава разликата между България и Люксембург става "само" 3 пъти.

Кой, къде, какво и колко работи

 • Средно за година в ЕС се е плащал труд на служителите на пълно работно време за 36,9 часа на календарна седмица (в случая се включват и празниците). България е малко над това ниво.
 • Най-много часове натрупват в Словения (40,1 часа), Австрия (40) и Чехия (39,7).
 • Най-малко са платените работни часове на работещите на пълен работен ден в Белгия (34) и Финландия (36,8).

Какво е разпределението по мащаб на работодателя? В случая е важно да се подчертае, че не навсякъде влизат служителите, които работят за чуждестранни филиали на различни компании.

 • Близо 46% от работните часове в Швеция са изработени във фирми с над 1000 служители. Високи нива се засичат и в Белгия, Дания, Франция и Финландия.
 • В Полша изработените часове във фирми с между 500 и 999 служители са близо 3 пъти над средното за ЕС.
 • В Словения, Литва и Естония по около една трета от изработените часове са във фирми с между 50 и 249 служители.
 • В малките фирми с до 50 служители са изработени 41% от работните часове в Гърция, 39% - в Кипър и Унгария.
Доходите от пенсии доближават доходите от заплати в някои области

Доходите от пенсии доближават доходите от заплати в някои области

Анализ на Института за пазарна икономика

Основната част от изработените часове в ЕС (75%) са в индустрията, строителството и услугите.

 • България се оказва в челото по изработени часове в индустриалната сфера (31% от общото за страната), колкото имат и Полша и Румъния. 33% имат Словения и Словакия, а Чехия води с 35%.
 • Люксембург и Кипър са с най-голям дял на работните часове в сферата на услугите (63% и 62%).
 • Именно Люксембург има и най-голям процент работни часове в строителството.

В четири страни от ЕС работещите на непълно работно време са над 1/3 от общия брой заети. В 6 пък те са под 10%.

 • В Нидерландия 56,2% от работещите не са на пълно работно време, в Белгия - 41,9%, в Австрия - 38,7%, а в Германия - 37,8%.
 • В Румъния и Словения работещите на непълно работно време са едва 4,9 на сто. В България са 7,5%.