Техническият изследователски център VTT във Финландия започва проект за разработване на малък модулен реактор, който да послужи за нуждите на централното отопление на градовете в страната.

В момента централното отопление в скандинавската страна се осигурява чрез горене на въглища, природен газ, дърва и пелети. Страната обаче се стреми до 2029 година да спре използването на въглища при производството на електроенергия.

От изследователския център посочват, че извеждането на изкопаемите горива от системата за централно отопление е едно от най-значителните климатични предизвикателства, които стоят пред много градове.

Защо светът има нужда от повече ядрени мощности?

Защо светът има нужда от повече ядрени мощности?

Над 20 нови ядрени реактора трябва да бъдат пуснати преди 2020 година

Целта на проекта е да се изгради нов финландски индустриален сектор около технологията, който ще може да произвежда по-голямата част от компонентите, необходими за малък модулен реактор.

"Времевата рамка е предизвикателство, а алтернативите с ниски цени са малко. За да постигнем целта, са необходими иновации и използване на нови технологии. Централно отопление на основата на ядрена електроенергия ще осигури сериозно намаляване на емисиите", коментира специалистът Виле Тулки от VTT.

Естонците все повече подкрепят изграждането на ядрена мощност

Естонците все повече подкрепят изграждането на ядрена мощност

Най-големите притеснения са свързани със съхранението на отпадъците