Брутният вътрешен продукт на германия през 2017 година е нараснал за осма година поред, като темповете са най-високите за последните 6 години.

Според предварителната оценка на Федералното статистическо управление (Destatis), БВП с отчитане на инфлацията, през миналата година се е увеличил с 2,2 на сто спрямо предходната, когато ръстът бе 1,9 на сто.

Въпреки това, икономическия подем на Германия през 2017 г. се оказва по-слаб от осреднените прогнози на експертите за ръст от 2,5 на сто. В

Но създаденият през 2017 г. в страната БВП, коригиран с календарните фактори, се повишава с 2,5 на сто, което е максимално високо темпо на растеж от 2011 година насам.

Основният фактор, поддържащ подема на германската икономика през 2017 . , е било потребителското търсене. Потребителските разходи в страната са се увеличили с 2% в сравнение с предходната година,

Държавните разходи през миналата година са нараснали с 1,4%, отбелязва Destatis.

Капиталовложенията на бизнес в основен капитал са се повишил с 3%, в това число с 2,6% в строителния сектор и с 3,5% в машиностроенето.

Обемът на германския експорт, с отчитане на инфлацията, през 2017-а е нараснал с 4,7% спрямо предишната година, а вносът - с 5,2%.

Положителното салдо на бюджета е достигнало 38,4 млрд. евро, което съответства на 1,2% от БВП - най-високо ниво то обединението на Германия през 1990 година. Страната отчита профицит на бюджета четвърта година поред, отбелязват от Destatis.