Понижението на износа през последното тримесечие на миналата година е довело икономиката на Германия до стагнация, става видно от официалните данни. Това е изключително негативна новина за най-голямото стопанство в Европейския съюз, тъй като говори за елиминиране на растежа още преди ефектите от епидемията от коронавирус да се усетят на глобално равнище.

Според Федералният статистически офис износът на страната се свива с 0,2% на годишна база в периода октомври - декември, което подрива брутния вътрешен продукт с 0,6 процентни пункта. Сред причините са нарастващата търговска несигурност на глобално равнище, забавянето на китайската икономика и продължаващите преговори относно митата между ЕС и Великобритания.

Бизнесът в Германия свива инвестициите за трето поредно тримесечие

Бизнесът в най-големият търговски партньор на България свива значително инвестициите си

Същевременно прогнозите продължават да са мрачни, посочва директорът на статистическата агенция на Германия Клеменс Фойст. Индексът на очакванията за износа се понижи допълнително в началото на този месец, тъй като все повече бизнеси стават негативно настроени.

За разлика от износа, брутните инвестиции нарастват с 2,9%, което добавя 0,6 процентни пункта към растежа, а правителствените разходи - още 0,1 процентни пункта. Потреблението обаче също стагнира.

Търговският стокообмен с Германия достигна рекордните €8,5 млрд.

Търговският стокообмен с Германия достигна рекордните €8,5 млрд.

Износът на България расте със 7%

Растежът за цялата година е от 0,6%, което е най-ниската му стойност от следкризисната 2013 г. Очаква се през тази година той да нарасне до 1,1%, основно заради повечето работни дни. Сезонно изгладената прогноза обаче е за ръст от 0,7%.