Увеличение от близо 50%. на приходите си регистрира групата компании "Инса" за 2008 г., предаде БТА.

Постъпленията от продажби за миналата година възлизат на 177 млн. лв. или с 62 млн. повече от 2007 г. По данни на фирмата внесените от нея данъци възлизат на над 28 млн. лв.

Георги Самуилов е собственик на групата компании „Инса". В нея влизат „Инса" ЕООД - компания за производство на моторни, трансмисионни и индустриални масла, „Инса Ойл" - за производство и търговия на петролни продукти, „Инса Газ" - търговска база за съхранение и разпределение на пропан-бутан и „Инса Порт" - складова петролна база с транспортен терминал в гр. Русе.

Базираната в Раковски компания се занимава с производството на на моторни, трансмисионни и индустриални масла. В "Инса" влизат компанията за производство и търговия на петролни продукти - "Инса Ойл".

"Инса Газ" разполага с търговска база за съхранение и търговия с газ пропан-бутан, "Инса Порт" е модерна складова петролна база с транспортен ЖП и авто терминал.

Инса Ойл има собствена производствена база на площ от 300 дка и разполага със танкер и 46 ЖП цистерни за превоз на нефтопродукти, както и с над 100 автомобила за превоз на горива, като в компаниите от групата работят над 450 души.