Икономиката на Хонг Конг е под най-голям риск от финансова криза, а Китай е на втора позиция, бият тревога от Nomura Holdings Inc. в последното си изследване, цитирано от Bloomberg.

Анализаторите подбират пет индикатора, които предупреждават за опасност, като уточняват, че това не означава задължително, че ще има криза.

Те са съотношението на корпоративния дълг и задлъжнялостта на домакинствата към брутния вътрешен продукт, съотношението на необслужваните кредити, цените на жилищата, на акциите, както и истинското съотношение между местната и чуждите валути.

Снимка 315160

Източник: Bloomberg

Последното обновяване на изследването покрива последните 12 тримесечия до първото на тази година. Петте индикатора означават, че всяка една страна може да има по максимум 60 "сигнала". Така Хонг Конг се нарежда начело с 52, а на второ място е Китай с 40. Следват Тайланд, Бразилия и Колумбия. Те обаче се възприемат като развиващи се пазари, които, според авторите на изследването, са в по-нисък риск от вече развитите икономики.