Почти една трета от хората с увреждания на възраст над 16 години са били изправени пред риск от бедност, за разлика от хората, които не страдат от ограничения на активностите, при които делът е бил почти двойно по-нисък - 18,4%, сочат последните данни на Евростат.

От статистическата агенция изтъкват, че според информацията за 2019 г., която е последната година, за която има данни, хората с увреждания са изложени на завишен риск от бедност или социално изключване в целия Европейски съюз, като във всяка една от страните той е по-висок, отколкото при хората без увеждания.

Най-силно застрашени обаче са хората с увреждания в България, където цели 50,7% от тях са изправени пред заплахата от бедност или социално изключване. Относително далеч зад нас остават следващите в подреждането: Латвия (42,1%), Естония (40%), Литва (39,9%) и Ирландия (37,8%).

На дъното на класацията са Словакия (19,2%), Дания (20,3%), Австрия (22,2%), Финландия (22,5%) и Франция (22,9%). Средното за ЕС е 28,4%.

Снимка 517594

Източник: Евростат