Франция е поредната европейска държава, която преразгледа използването на енергийните си източници заради продължаващата война в Украйна. Страната допуска повторно отваряне на въглищната електроцентрала "Сент Аволд" през идната зима, съобщават местните медии.

По-голямата част от производството във Франция се осигурява от ядрена енергия. По данни от 2020 година делът на страната е бил 67 процента при 0,3-процентен дял на въглищата.

Припомняме, че преди Франция, Австрия, Германия и Нидерландия също обявиха, че са принудени да използват в по-голяма степен въглища за своите енергийни нужди, след като "Газпром" спря доставките за Полша, България, Финландия и Нидерландия.

Нидерландия премахва ограниченията върху въглищата

Нидерландия премахва ограниченията върху въглищата

Страната иска да гарантира покриването на енергийните си нужди

На този фон през юни стана ясно, че за пръв път в 70-годишната си история "Мини Марица Изток" ЕАД ще изнася въглища за централи извън територията на комплекса "Марица-изток".

Това стана възможно след подписването на 17 юни 2022 година на договор със сръбска компания, която ще доставя българските въглища до електроцентрали в близост до Белград.

Договорът ще бъде с действие до април 2023 година, като е предвидена клауза за удължаване. За срока на договора се предвижда да бъдат продадени 1,75 милиона тона лигнитни въглища на цена по-висока от тази, на която купуват централите в комплекса "Марица Изток".