Румъния планира да увеличи минималната брутна работна заплата до 3300 леи на месец (малко над 1300 лева). Над 1,8 милиона служители ще бъдат директни бенефициенти на тази мярка.

"В момента брутната минимална основна заплата в страната, гарантирана при плащане, е определена на 3000 леи (1182.22 лв.), в съответствие с разпоредбите на Решение на правителството № 1447/2022 за установяване на минималната брутна основна заплата за държава, гарантирана при плащане", обяви правителството.

Припомняме, че миналата  седмица и сръбското правителство прие решение, според което минималната заплата в страната за периода януари-декември 2024 г. (без данъците и вноските за задължителното социално осигуряване) да бъде увеличена на 271 сръбски динара (4.51 лева) на работен час, съобщи правителството. Това представлява увеличение със 17.8% от сегашните 230 сръбски динара (3.83 лева)

След това увеличение минималната работна заплата в Сърбия ще бъде 47 154 динара (785.53 лева).

Минималната заплата в България за 2024 г.

В проект на Постановление на Министерския съвет правителството предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 година да стане 933 лева. Проектът е публикуван на портала за обществени консултации, а срокът е до 2 октомври.

Сърбия вдига минималната заплата, става по-висока от тази у нас

Сърбия вдига минималната заплата, става по-висока от тази у нас

Какви ще са минималните трудови възнаграждения през 2024 г.?

След последната актуализация на минималната работна заплата на 780 лева от 1 януари 2023 г. социално-икономическата и статистическата среда се отклониха значително от естествената си прогресия поради цялостната непредсказуемост на международната обстановка и инфлационните процеси, се посочва в оценката на въздействието на Проекта на постановление. "Това води до засилване на несигурността относно перспективите пред икономическата активност и инфлацията в България, и затруднява тяхното прогнозиране. Бързото нарастване на отчетената в периода инфлация оказва негативно въздействие върху способността на нискодоходните работници да задоволяват своите и на техните семейства минимални потребности", пише още в документа за обществена консултация.

Бизнесът и някои икономически анализатори не подкрепят предложеното увеличение на минималната заплата за страната. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) изрази в позиция до медиите своята сериозна загриженост за икономическите ефекти, които носи със себе си предложението на Министерски съвет. Според позицията на ССИ, риск има не само за бизнеса, но и за държавния бюджет.

Искате да работите в София? Ето каква средна заплата може да очаквате за професията си

Искате да работите в София? Ето каква средна заплата може да очаквате за професията си

Средната брутна работна заплата в София е с близо 38% по-висока от средната за страната