Дейността на сектора на услугите в еврозоната отчита сериозен спад, като намалението е повече от очакваното през юни.

В същото време бяха отбелязани исторически ниски нива на доверието на потребителите в Испания.

Индексът на развитието на сферата на услугите достигна 49.1 за юни, като очакванията бяха да се запази майската стойност от 49.5.

Ако стойността е под 50, индикаторът сочи за забавяне на темповете на развитие на икономиката.

Сегашната у стойност е най-ниската от юни 2003 година, като бе 50.6 през май и 58.3 през юни 2007 година.

Този показател трябва да бъде взет под внимание от Европейската централна банка (ЕЦБ), която решава на своята парична политика днес и най-вероятно ще повиши лихвените нива с 25 базисни пункта до 4,25%.
.
Този подход на регулация е предназначен за овладяване на инфлацията, но ще се отрази негативно върху растежа в еврозоната, която вече показва признаци на забавяне.

Изследването на мнението на мениджърите в сферата на услугите, като директорите на фирми, банки, хотели и други туристически агенции, показва, че растежът е забавен във Франция и Германия, докато секторът в Испания и Италия остава под границата от 50 пункта.

В Испания песимизмът на мениджърите отчита рекордно увеличение и индексът PMI (Purchasing Managers' Index) в сферата на услугите е достигнал 36.7 през юни, при 43.3 за май.

В същото време потребителското доверие на Пиринейския полуостров е намаляло до 51.7, спрямо 56.4 през май, а очакванията на населението за развитието на икономиката бележат спад до 66.5 за юни, спрямо 70.6 през предходния месец.

Индексът на текущите условия в страната за юни също отчита спад до 36.9 спрямо 42.3 пункта за май.

Развитието на сектора на услугите в Обединеното кралство, от банките до въздушните превози, отбеляза най-големия си спад от октомври 2001 година насам, подавайки ясен сигнал, че британската икономика навлиза в рецесия.

Индексът CIPS, за сферата на услугите във Великобритания, за юни е 47.1, като се очакваше да достигне 49.5 спрямо 49.8 за предходния период.

В Италия индексът PMI в сферата на услугите за юни е 48.5, при прогноза за 47.8, спрямо 48.1 за предходния период.

Във Франция индексът PMI в сферата на услугите за юни е 50.1, спрямо 49.2 за предходния период.

В Германия индексът в сферата на услугите за юни е 52.1, като се очакваше да запаси нивото си от 53.3, което беше отчетено за май.

Продажбите на дребно в еврозоната за май на месечна база са се увеличили с 1.2%, очакваше се да намалеят с 0.7% спрямо понижение с 2.9% за предходния период.

Продажбите на дребно на годишна база за май на годишна база са 0.2%, очакваше се да отчетат спад с 0.7% спрямо намаление с 2.9%през май.

Като положителните стойности се дължат най-вече на добрите резултати на германския пазар и контрастират силно с ръста на инфлацията икономическото забавяне на 15-те страни в клуба на еврото.

В Германия продажбите на дребно са нараснали с 1.3% през май и заради забавянето на американската икономика и силното евро, вътрешните пазари стават все по-важни за страните от еврозоната.