Неотчитане на евтината тарифа до 75 киловатчаса и сгрешени сметки са част от нарушенията, констатирани от ДКЕВР при проверка в трите електроразпределителни дружества, собственост на чешката компания CEZ - „ЕРП - Столично", ЕРП - София област" и „ЕРП - Плевен", съобщиха от комисията.

Експертите на Комисията са установили, че в отделни случи за клиенти на „Електроразпределение - Столично" и „Електроразпределение - Плевен" в нарушение на закона не са били коректно начислени полагащите им се 75 киловатчаса от действалата до 30 септември тарифа на електрическата енергия.

За част от потребителите причината е в неспазване на графика за отчитане, при което е била начислена служебно консумирана електрическа енергия. За останалите абонати е констатирано, че потребената за месец септември електроенергия е погрешно фактурирана за месец октомври, в резултат на което те са загубили правото си да ползват „евтината тарифа" до 75 киловатчаса.

Задачата на работната група бе да изясни дали сметките на абонатите са били коректно образувани в периода до 1 октомври 2006 година, когато бяха въведени нови тарифи на електрическата енергия.

За целта специалистите на Регулатора извършиха проверка, както по конкретни жалби на потребители, постъпили в Комисията, така и чрез извадка, направена на случаен принцип.

В хода на работата си експертите са констатирали редица случаи на сгрешени сметки, при които на абонатите са били фактурирани количества потребена електроенергия, различни от реално консумираните. Подобни разминавания са били установени от специалистите и в трите дружества, собственост на CEZ.

Констатирано бе също, че издаваните от дружествата фактури не съдържат част от задължителните реквизити, с което са нарушени разпоредбите на Общите условия  за продажба на електрическа енергия.

„Установените от ДКЕВР нарушения дават основание дружествата да направят вътрешна проверка, за да коригират допуснатите грешки и да компенсират абонатите си, в случаите, в които това се налага", заяви председателят на ДКЕВР проф. Константин Шушулов. „В изпълнение на своите правомощия Комисията ще наложи адекватната санкция заради допуснатите нарушения", добави още Шушулов