Икономическият цикъл достигна своя пик в световен мащаб. Идва краят на добрите времена за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и по-конкретно по отношение на броя на компаниите в несъстоятелност. Това заяви ръководителят на "Кофас България" Милена Виденова по време на представянето на годишния доклад на компанията за несъстоятелностите в България и в ЦИЕ.

По нейните думи промените в досегашната тенденция на силен растеж ще се усетят в региона, но в България техният ефект ще се забави.

Виденова посочи, че въпреки благоприятната икономическа среда в ЦИЕ, е налице увеличение на задлъжнялостта на корпоративния сектор. Тя допълни, че дружествата в България не са успели да се възползват от подходящите условия.

"Фирмите не се възползваха максимално от икономическото възстановяване. Много инвестиции бяха замразени и не всичко можеше да се разгърне в пълен потенциал", смята експертът.

В допълнение Виденова посочи, че задлъжнялостта на компаниите у нас остава висока, а необслужваните кредити продължават да са проблем. От доклада на "Кофас" става ясно, че най-сериозни финансови затруднения изпитват дружествата от секторите строителство, търговия на дребно и едро, търговия с недвижими имоти, както и храни и напитки.

Сред причините за това освен високата задлъжнялост са още ограничените възможности за достъп до финансиране и лошото управление на ликвидността. Натиск върху дружествата упражнява и по-високата цена на труда.

5-те най-големи фалита в България през 2017 година

5-те най-големи фалита в България през 2017 година

Кои са рисковите сектори в страната?

"Новите неща, които се явяват като фактор, са увеличението на заплащането и ниската производителност. Това е сериозен проблем за региона и България, особено защото ние тръгваме от ниска база", каза експертът.

От доклада става ясно още, че от общо 401 000 активни компании у нас за 18,6% от тях или за общо 74 686 съществува много висок риск от изпадане в несъстоятелност. Това отчита ръст от 10 600 фирми или от близо 17% на дружествата в тази категория в сравнение с предходната година.

Най-голям дял от тях имат заетите в сектора на търговия на дребно - 17%, следвани от търговия на едро с дял от 11% и от компаниите с дейност в областта на недвижимите имоти, които са с сял от 6 на сто.