Индия излезе с новина за онези, които желаят да пребивават на територията на държавата и да развиват бизнес в страната.

Една от най-древните, съхранили се и до днес, страни отваря вратите си за мигрирали предприемачи, които са готови да се сбогуват с част от богатството си и да инвестират 1.5 милиона долара в екзотичната за мнозина държава.

Правителството в една от най-бързо развиващите се икономики в света даде зелена светлина на нова програма, стимулираща чужденците с разрешение за пребиваване в страната за период от 10 години.

Условието е чуждите бизнесмени да инвестират посочената сума в бизнес на територията на страната в продължение на 18 месеца, пише CNN Money.

Също така инвеститорите, които желаят да пребивават в страната, трябва да отварят най-малко 20 работни места за местни жители на всяка финансова година.

В замяна чуждестранните инвеститори ще получат многократна виза за пребиваване в страната и правото да се превърнат в собственици на имот на териотрията на индийската държава.

Членовете на семейството на инвестиращия парите си в икономиката на Индия ще имат правото да работят и да се обучават в страната, докато изтече периодът на визата.

Около 20 държави в света, сред които САЩ, някои държави от Стария континент и карибски нации, предлагат подобни стимули за чуждестранните граждани, желаещи да пътуват и да си изкарват прехраната зад граница.