Потребителските цени в еврозоната през януари са се покачили с 1,8% в годишно изражение, показват окончателните данни на статистическата служба на ЕС Eurostat.

По този начин инфлацията отчита рязко ускоряване в сравнение с 1,1% в декември и 0,6% за ноември, като показателя се оказва с максимална стойност от февруари 2013 година.

Динамиката съвпадна съвпада с предварителните данни на европейската статистика и очакванията на пазара.

За първи път от четири годни насам нито една от 19-те страните членки на валутния съюз не отбелязва дефлация на годишна база през този януари.

В сравнение с предходния месец цените в еврозоната са спаднали с 0,8% след повишение с 0,5% през декември.

Инфлацията без отчитането на такива волатилни фактори като цените на енергоносителите, хранителните продукти и алкохола (т.нар. индекс CPI Core, който следи ЕЦБ), през месеца остава на ниво 0,9% спрямо година по-рано, което е максимално ниво от юли насам.

Усилването на темповете на инфлацията в еврозоната отразява на първо място ръста в стойността на енергоносителите след подема на петролните цени - 8%.

Цените на хранителните продукти, алкохола и тютюневите изделия се покачват с 1,8% (1,2% месец по-рано), услугите поскъпват с 1,2% (1,3% през декември).

Потребителските цени в Германия през януари са нараснали с 1,9% в годишно изражение. В Испания инфлацията се ускорява от 1,4% през декември до 2,9%, във Франция - до 1,6% от 0,8%, в Италия - до 1% от 0,5%. Най-значителен ръст на инфлацията в еврозоната се отбелязва в Белгия - 3,1%.

Заедно с това в Ирландия приключи най-дългия период на дефлация и потребителските цени се покачват през януари с 0,2% спрямо година по-рано.

През януари потребителската инфлация в целия Европейски съюз се повишава с 1,7% спрямо година по-рано и след растеж с 1,2% през декември, като за пръв път от доста време насам нито една от 28-те страни членки на блока не се оказа в дефлация.

Най-солиден ръст на потребителските цени с 3,1% на годишна база е отчетен в Белгия, следвана от Латвия (повишение с 2,9%), Испания (с 2,9%) и Естония (с 2,8%).

В същото време инфлацията отбеляза най-слаб растеж в Ирландия (с 0,2%), следвана от Румъния (с 0,3%) и България (повишение с 0,4%).

Ускоряването на инфлацията в еврозоната позволява предположението, че Европейската централна банка ще обсъди адекватността на действащата паричнокредитна политика, вкл. обемът на изкупуваните активи, на заседанието си на 3 март.