Германските потребителски цени нараснаха сериозно през октомври, с което се затвърдиха предварителните данни, съобщи статистическата служба Destatis.

Цените нараснаха с 4,5% на годишна база, според националната статистика и с 4,6% на годишна база според хармонизираните от Европейския съюз стандарти. Това е най-високото ниво от 1993 г. насам.

Според статистическата служба ръстът е по-голям, заради сравнението с по-ниските цени през 2020 г. Временното намаляване на данъка върху добавената стойност и резкият спад на цените на петролни продукти също имаха възходящ ефект върху общия темп на инфлация, смята Destatis.

На месечна база потребителските цени се повишиха с 0,5%, което бе в съответствие с прогнозата на икономисти.

Цените на стоките са се увеличили със 7% на годишна база през октомври, съобщи статистическата служба.

Цените на енергийните продукти са с 18,6% по-високи в сравнение с година по-рано. Текущите цени се сравняват с много ниските цени от предходната година, отбеляза ръководителят на дирекцията за потребителски цени на Destatis Кристоф-Мартин Май.

Повишиха се и цените на природния газ и електроенергията.