Брутният вътрешен продукт на Испания се очаква да се понижи с 9,2% в реално изражение и с 10,2% в номинално, предаде El Mundo. Все пак прогнозата е през 2021 г. растежът да се завърне, като в реално изражение се очаква той да достигне 6,8%.

Същевременно бюджетният дефицит на втората най-тежко засегната от пандемията страна в Европа след Италия ще се изстреля с над 10,3% от брутния вътрешен продукт. Подобни стойности не са отчитани от Голямата рецесия насам, като за последен път дефицит от над 10% се наблюдаваше през 2012 г., a последната година с излишък за страната е чак 2007 г.

Графика 1: Бюджетен дефицит на Испания

Източник: Tradingeconomics

Нещата не изглеждат много по-оптимистични и по отношение на безработицата. Прогнозата е до края на годината тя да достигне почти 20%. Броят на безработните е показател, по който Испания никога не успя да се възстанови от Голямата рецесия. След като той достигна пика си от почти 27% в началото на 2013 г., към началото на тази година тя е почти 15%.

Графика 2: Безработица в Испания

Източник: Tradingeconomics

Така Испания на практика изостава значително зад САЩ, останалите страни от Европейския съюз и Китай по брой на безработните. Както и в много други страни от еврозоната обаче, след като между 2014 и началото на 2018 г. индустриалното производство растеше, за последните година и половина то е надолу.

Какви са перспективите пред икономическия растеж на Германия

Какви са перспективите пред икономическия растеж на Германия

Проблемите на най-голямото стопанство в Европа несъмнено ще се отразят и на растежа на България

Графика 3: Индустриално производство в Испания

Източник: Tradingeconomics

Затова от страната поискаха нов пакет от помощи от Европейския съюз, а те, заедно с Италия, бяха и най-силните застъпници за т.нар. коронаоблигации.