Положителното салдо на външната търговия на Руската федерация е намаляло 2,4 пъти през 2023 г. до $140 милиарда. Съответната статистика е публикувана на сайта на Федералната митническа служба (ФМС) на Русия, информира ТАСС.

Износът на Руската федерация през този период е намалял с 28,3%, до $425,1 милиарда., вносът през отчетния период се е увеличил с 11,7%, до $285,1 милиарда.

По този начин външно-търговският стокооборот на Руската федерация за 2023 г. е намалял с 19,4% до $710,2 мииларда.

Какво внесоха САЩ от Русия през 2023-а - за една стока имаше исторически рекорд

Какво внесоха САЩ от Русия през 2023-а - за една стока имаше исторически рекорд

Общият внос е едва една трета от този за предходната година

Структура на експорта и импорта

В структурата на износа делът на минералните продукти, включително продуктите на горивно-енергийния комплекс, намалява с 4,9 процентни пункта до 61,2% (260,1 милиарда долара). Втората най-голяма позиция са металите и продуктите от тях: делът им се е увеличил с 2,2 процентни пункта до 14,1% (60 милиарда долара). На трето място са селскостопанските продукти, чийто дял в износа се увеличава с 3.1 процентни пункта. и достигна 10,1% (43,1 милиарда долара).

Най-големият внос на страната са машини, оборудване и превозни средства. Делът им в импорта нараства с 5,1 процентни пункта до 51,1% (145,8 млрд. долара). Следват продуктите на химическата промишленост, чийто дял намалява с 2,8 процентни пункта до 19,5% ($55,7 млрд.). Трето място във вноса заема селскостопанската продукция, чийто дял намалява с 1,7 процентни пункта до 12,3% (35,1 млрд. долара).

Товарооборотът между Русия и Китай е с исторически рекорд - кои са основните стоки

Товарооборотът между Русия и Китай е с исторически рекорд - кои са основните стоки

Положителното търговско салдо на Русия се свива

Търговският оборот на страната по региони

Износът на Руската федерация за европейските страни през 2023 г. е намалял с 68%, до $84,9 млрд., вносът през отчетния период е намалял с 12,3%, до $78,5 милиарда. В същото време Русия е увеличила износа за азиатските страни с 5,6%, до $306,6 млрд., вносът - с 29,2%, до 187,5 млрд. долара.

Увеличение има и в търговията с африканските страни: износът нараства с 42,9% до 21,2 млрд. долара, вносът - с 8,6% до 3,4 млрд. долара.

В същото време руският износ за страните от Северна и Южна Америка е намалял с 40,4%, до 12,2 млрд. долара, вносът - с 11%, до 15 млрд. долара.