През 2023 г. САЩ са внесли стоки от Русия на обща стойност само 4,57 милиарда долара, спрямо 14,44 милиарда долара през 2022 година. Основните видове стоки внесени от Русия в САЩ, през миналата година са били - ядрено гориво, минерални торове и метали от платиновата група, сочат данни на Бюрото за преброяване на САЩ (Census Bureau - събира статистически данни), които са на разположение на РБК.

Основни позиции от вноса на САЩ от Русия и тяхната стойност:

Вносът на обогатен уран от Русия в САЩ възлиза на 1,19 милиарда долара (при 830 милиона долара през 2022 г.). Същевременно в натурално изражение през 2023 г. са внесени 701,8 тона уран (през 2022 г. - 588,4 тона).

В парично изражение вносът на уран стана рекорден в цялата история на руско-американската търговия от 1992 г. насам;

Вносът на руски паладий (необработен) възлиза в парично изражение на 1,08 милиарда долара (при 1,35 милиарда долара за предходната година);

САЩ са внесли минерални торове от Русия за 1,35 милиарда долара, спрямо 1,75 милиарда долара през 2022 година.

Освен това, през 2023 г. Съединените щати са внесли от Русия турбореактивни двигатели на стойност 91 милиона долара, а доставките на черни метали са паднали за година 6 пъти, до 201,5 милиона долара.

Що се отнася до американския износ за Русия, през 2023 година той достига едва 597 милиона долара (за предходната година е бил 1,66 милиарда долара). Почти изцяло той се състои от фармацевтични продукти и медицинска техника.

Единствената стока, която САЩ изнасят за Русия

Единствената стока, която САЩ изнасят за Русия

Товарооборотът между двете страни спадна драстично