Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което наложи имуществена санкция в размер на 604 064 лв. на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Поводът за това е за неразрешено използване (търговия) с вътрешна информация. За това съобщи КЕВР.

Дружеството е санкционирано заради сключени сделки на в края на октомври 2021 г. и на началото на ноември 2021 г., като е в нарушение на забраната, установена в чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Това е първата санкция, наложена от регулатора, за нарушение този член от Регламента. Решението на КЕВР е прието на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, като конкретният размер на санкцията е формиран от Комисията по Методиката за определяне насанкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката.

Има кой да построи 7- ми блок на АЕЦ "Козлодуй", но няма кой да го експлоатира

Има кой да построи 7- ми блок на АЕЦ "Козлодуй", но няма кой да го експлоатира

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране

Според законодателството се налага "имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година на това лице. Когато няма реализиран оборот, имуществената санкция е в размер от 10 000 до 100 000 лв".

Това е четвъртото решение на енергийния регулатор за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за злоупотреби на пазара на едро с енергия, представляващи нарушение на чл. 3 и/или чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

Комисията санкционира НЕК ЕАД и още пет дружества през 2022 г., като им наложи имуществени санкции с общ размер 1 258 419 лв. С друго решение, през март миналата година, КЕВР наложи имуществена санкция в размер на 165 238 лв. на "Енерджи Съплай" ЕООД за извършена забранена манипулация на пазара, чрез разслояване на нареждания и издаване лъжливи поръчки.