"Едно от най-големите ми притеснения не е за изграждането на мощността и това е че ще намерим кой да построи блока - заварчици, строители. Експлоатацията на този блок не я виждам при състоянието на човешките ресурси - няма хора, няма с кой да експлоатираме". Така председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски коментира плановете за строителството на 7-ми блок на ядрената ни централа. 

Той припомни, че в България е изпадала в такава ситуация през 90-те години на миналия, когато се е пускал 6-ти блок. Тогава решението е било "внос" на кадри от бившия Съветски съюз.

"Трябва да се направи нещо по отношение на кадрите, защото те не са само за експлоатация. По време на строителството има много неща, които могат да компрометират сроковете и графиците", отбеляза той.

Припомняме, че през януари 2023 г. Народното събрание прие решение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй". С това решение беше възложено на Министерския съвет да предприеме всички действия за изграждането на 7-ми блок и за започване на лицензионна процедура и процедура по ОВОС за изграждане на 8-ми блок на централата.

Шефът на АЕЦ "Козлодуй" обяви колко ще струват  7-и и 8-и блок на централата

Шефът на АЕЦ "Козлодуй" обяви колко ще струват 7-и и 8-и блок на централата

Валентин Николов подчерта, че към момента атомната ни централа е обезпечена и има ликвидност

Лицензионният процес на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" се намира на етап одобряване на площадката. Има издадена заповед на председателя на АЯР за одобряване на избраната площадка. Следващата стъпка в "АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности" да подаде искане за издаване на разрешение за проектиране. От октомври 2023 г. има решение на Министерския съвет, с което се дава принципно съгласие за изграждането на 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй". Предстои да се търсят ефективни решения за стартиране на лицензионната процедура на новата ядрена мощност. Възможно решение е процедурата да стартира с подаване на заявление за изменение на заповедта за одобряване на площадката на блок 7, придружено със съответните документи, включително пълна преоценка на данните за площадката с отчитане на съвременните изисквания за безопасност.

В късата листа остана само една компания

Както money.bg писа 5 компании заявиха интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа. Това бяха: Fluor B.V., Bechtel Nuclear Power Company Limited, Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd., консорциум с лидер China National Nuclear Corporation Overseas Ltd. и партньор China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd., както и China Energy Engineering Corporation Limited.

В крайна сметка в кратката листа на потенциални строителни фирми (кандидати) за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй остана единствено Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.

От 5 компании кандидати за изграждане на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй", в късата листа остана Hyundai Engineering & Construction

От 5 компании кандидати за изграждане на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй", в късата листа остана една

Само тази компания изпълнява всички предварителни изисквания