Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) днес прие решение, с което е утвърдена предложената на 1 февруари 2022 г. от "Булгаргаз" ЕАД цена на природния газ, в размер на 109,88 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от регулатора. За предходния месец януари, утвърдената от Комисията цена беше 133,41 лв./MWh, т.е. намалението е със 17,64%.

Предложената официално от "Булгаргаз" тази сутрин цена е актуализирана с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31 януари и със средно месечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на ЕЦБ за януари 2022 г., уточняват от КЕВР.

В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик, са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

Решението на КЕВР е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром експорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, допълват от енергийния регулатор.

"Булгаргаз": Нямаме притеснения относно доставките на газ от "Газпром"

"Булгаргаз": Нямаме притеснения относно доставките на газ от "Газпром"

Очаква се газът у нас да поевтинее с 14-18% от февруари