Хроничният недостиг на работна ръка в Източна Европа предизвиква практики на изкупуване, като някои компании прибягват до придобиване, за да привлекат квалифицирани работници или да си набавят необходимата експертиза, за да разширят бизнеса си, пише Reuters.

Макар че тази практика представлява само малка част от пазара на сливания и придобивания в региона, тя подчертава загрижеността от задълбочаващата се трудова криза във време на буйна икономическа активност.

Когато унгарската птицевъдна компания Tranzit-Food купува заводи от секторния конкурент Gastor, наличието на 550 квалифицирани работници е сред най-важните фактори, казва главният изпълнителен директор Акоз Шабо.

"По-рано ключови за придобиванията бяха рентабилността, пазарният дял, брандингът, запасът от активи, планираните инвестиции или независимостта на управлението", добавя той. "Сега проверяваме цялата работна сила и това е по-важно от физическите активи. Готови сме да платим добре за обучена работна ръка."

Проучване на Евростат, цитирано от икономисти в Erste Group Bank показва, че през третото тримесечие липсата на работници е ограничила производството в 83% от унгарските промишлени предприятия, в половината от полските и 44% от предприятията в Чешката република.

Същото е положението и в сектора на услугите. При рекордно ниска безработица през второто тримесечие в Унгария, има 83 611 свободни работни места на пазара на труда, което е над два пъти по-високо от пред кризисния период.

"Новият елемент при сливанията и придобиванията е, че при тези сделки освен производствения капацитет има и работна ръка, която е на разположение веднага" казва съветник по сливания и придобивания.

Много компании се обърнаха към автоматизацията, за да се справят с недостига, но в области като поддръжка на мрежата, информационни технологии или здравеопазване, това може да бъде само част от решението, каза друг съветник.

"Пазарът на сливания и придобивания винаги отразява текущите икономически тенденции", казва Агнес Свооб, ръководител на корпоративните финанси в унгарското брокерско дружество Equilor.

Свооб споменава за клиент в сферата на производството, който се обръща към Equilor с цел да придобие работници в съседна държава."Те казаха, че за тях запасите от активи или използваната технология нямат значение, защото те могат да осигурят тези за целевата компания", казва Свооб. "Опитната работна ръка е определящ фактор и на този пазар."

Когато немската компания Lind Mobler Slovakia закупи производител на мебели, базиран в Централна Словакия през ноември 2017 г., тя придоби 163 нови служители, като увеличи общия брой на служителите си на повече от 815.

"Необходимостта от нова работна ръка отразява необходимостта от увеличаване на производствения капацитет, задвижван от търсенето, което нараства с приблизително 15% всяка година", заяви Мартина Стевулова, офис мениджър в Lind Mobler. "В резултат на това ние ще продължим да се нуждаем от нови квалифицирани служители през идните години."

Според Хю Оуен, специализиращ в сливания и придобивания в ЦИЕ има тренд на придобиване на екипи със специални квалификации.

Управляващото дружество MTEL.BU T-Systems на Magyar Telekom казва, че уникалните компетенции в бизнес софтуера SAP са играли "решаваща роля", когато през миналата година придобиват унгарската информационна компания ITgen за до 1,2 милиарда форинта (4,2 милиона долара).

PricewaterhouseCoopers Унгария казват, че една четвърт от доставчиците, които са анкетирали в автомобилния сектор, основен за икономическия растеж, са отхвърлили поръчки в резултат на недостига на работна ръка.

Един източник казва, че подобни сделки за поглъщане могат да наберат скорост, предотвратявайки ескалация в търговските отношения между големите икономики или забавяне на германския автомобилен сектор, което обяснява много от търсенето в източноевропейския регион.

"Където има качествена работна сила, това е много по-ценно, отколкото прибързано устроената производствена база, където работната сила може да е по-слаба."