Кръгла маса на тема: "Ядрената енергетика и българските медии" - Остават ли скрити факти от развитието на ядрената енергетика за българските медии, започва днес в Информационния център на ЕС в София.

Темата „Белене" фокусира все по-голям обществен интерес и обединява широк кръг от икономически и политически проблеми, които излизат извън рамките на страната и са част от европейския контекст.

Въпреки голямата й обществена значимост, в публичното пространство продължава да има недостиг на информация по редица аспекти на проекта „Белене" - прозрачност при финансирането, оценки на безопасността и на рентабилността на проекта, инвеститорски интереси, твърдят организаторите.

Информационна мрежа „БлуЛинк" организира форума, на който неправителствени експерти ще се опитат да запълнят информационните празноти и да обсъдят с медиите възможностите проекта за втора атомна електроцентрала да бъде отразяван цялостно и обективно