Туристическият сектор отговаря за над 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз (ЕС). Най-голям принос секторът има за традиционните туристически дестинации на Стария континент като Испания, Португалия, Франция и Италия.

Заетите в индустрията са около 12 милиона души или иначе казано едно на десет работни места в нефинансовия сектор е свързано с туризма. Най-голям дял имат жените и младите работници, става ясно от изследване на BNP Paribas, базирано на данни на Евростат. Изчисленията са за 2016 година.

"През 2016 година разходите на чуждестранните посетители в ЕС за храни, напитки, настаняване и развлечения възлизат на 342 милиарда евро. Въпреки това, тъй като гражданите на ЕС са похарчили голяма част от тази сума в други държави членки, различни от родината си, нетните приходи от туризъм се изчисляват на само 26 милиарда евро", посочват от BNP Paribas.

Експертите посочват още, че извън посочените лидери в бранша, чуждестранният туризъм остава важен източник на приходи за няколко по-малки европейски икономики. Това важи основно за страните около Средиземно море.

Приходите от туризъм като процент от БВП имат най-голяма тежест в Хърватия. След нея се нареждат още Малта, Кипър, Гърция и Португалия. По отношение на търговския баланс в сферата на туризма на шесто място за разглеждания период е България, където тази сума се равнява на малко под 5 на сто.

От друга страна членките в Северна Европа и някои в западната част на континента отчитат отрицателен баланс в туристическия сектор. Това означава, че разходите на техните граждани за пътувания в чужбина надхвърлят приходите в страната от чуждестранни посетители.

В тази група влизат Белгия, Германия, Финландия, Великобритания, Швеция, Холандия, както и Румъния.

Снимка 378088