Населението на Германия стигна до рекордно ниво от 83 милиона души през миналата година. Това до голяма степен се дължи на миграцията от източноевропейските страни, става ясно от информация, цитирана от Reuters.

Нетната миграция се е понижила до 400 000 души през 2018 година спрямо 416 000 през предходната година, става ясно от Федералната статистическа служба на Германия. Новопристигналите в страната граждани са основно от държави членки на Европейския съюз, които възлизат на 202 000 души.

В тази група основно мигрантите идват от Румъния (68 000), Хърватия (29 000), България (27 000) и Полша (20 000), сочат статистическите данни.

Високата заетост и намаляващата безработица доведоха до затягане на пазара на труда в най-голямата икономика в Европа. Работодателите се борят да осигурят повече от 1 милион работни позиции и да се справят с трудности, свързани с работата, които водят до забавяне на общия икономически растеж.

Застаряващото население и ниската раждаемост в Германия са предпоставка за намаляване на работната сила през следващите няколко десетилетия. Мигрантите допринасят за по-голям баланс в тази ситуация. Компаниите намират работници в тяхно лице, като техните пенсионни вноски са от значение за системата заради нарастващия брой пенсионери.

По-малко бежанци от военни райони идват в страната. Нетната миграция от Сирия е намаляла почти два пъти до 34 000 души през 2018 година спрямо 60 000 за предходната година. А мигриращите от Африка са били 34 000 в сравнение с 35 000 за 2017 година.

Кои са най-търсените професии в Германия

Кои са най-търсените професии в Германия

Не само висшистите имат шансове за професионална реализация в Германия. Ето кои професии се търсят и в кои браншове има най-много свободни работни места