Размерът на минималната заплата в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през последните години расте с осезаемо бързи темпове. Толкова бързи, че днес покупателната способност на минималното възнаграждение в Полша и Словения е по-голяма от тази в някои западни членки.

И докато в държавите от региона все още минималните заплати са най-ниските в Европейския съюз (ЕС), те скъсяват дистанцията си с останалите страни-членки най-вече в резултат на значителното им увеличение през последното десетилетие, пише сайтът Emerging Europe.

В допълнение може да се каже, че когато се има предвид размерът на минималните възнаграждение към разходите на живот, разликата между източноевропейските и западноевропейските страни изглежда още по-малка.

Според актуални данни на Евростат най-високата минимална заплата в ЦИЕ е тази в Словения. Към януари 2021 година тя възлиза на 1024 евро или малко над 2000 лева. Тя е далеч по-голяма от втората в региона - Литва с минимално възнаграждение от 642 евро или над 1250 лева.

В тази европейска държава минималната заплата надхвърли €2000

В тази европейска държава минималната заплата надхвърли €2000

Или цели 7 пъти по-висока от тази в България

Показателят остава най-нисък в България въпреки последното ѝ повишаване, влязло в сила от януари. У нас минималната заплата вече възлиза на около 332 евро или 650 лева на месец. Страната ни е следвана от Унгария и Румъния в това отношение.

Ако бъде сравнен брутният размер на минималната заплата у нас с тази в страната с най-високо такова възнаграждение, разликата между двете е цели 6,6 пъти, като в Люксембург тя възлиза на 2202 евро или над 4300 лева.

Чехия изпреварва Испания и Италия по БВП на глава от населението към 2020-а

Страната от бившия Източен блок, която вече е по-богата от Италия и Испания

А в следващите 5 години се очаква да задмине Япония и Нова Зеландия

Но когато към уравнението бъдат добавени разходите за живот и покупателната способност, разликата се свива драстично. Паритетът на покупателната способност (ППС) у нас, който отразява колко парични единици струва дадено количество стока в дадена държава в сравнение с друга, е равен на 623 единици, а този в Люксембург - 1668 единици. Което стопява разликата до едва 2,2 пъти.

Различен е примерът с Полша. Там въпреки че минималната заплата остава относително ниска за ЕС, при вземане предвид паритета на покупателната способност, страната изпреварва държави, като Малта, Португалия и Гърция, както и всички останали в ЦИЕ без Словения.

Данните на Евростат показват още, че между 2011 и 2021 година най-голям скок на размера на минималното възнаграждение има в Румъния - от 11,3%. След нея са Литва и България със съответно 10,7 и 10,4 на сто.