Аграрното производство трябва да бъде най-важният приоритет за България. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков след заседание на Бизнес-научния съвет в МЗХ, на което бяха обсъдени разработените секторни стратегии за развитие на земеделието.

Нашето селско стопанство трябва да достигне европейско ниво на развитие, посочи министърът и открои основните приоритети за развитие на земеделския отрасъл.

Според него зърнопроизводството остава най-важния сектор, но сериозно внимание в следващия програмен период 2014-2020 е необходимо да се обърне и на секторите „Плодове и зеленчуци", „Животновъдство", „Билогично производство", „Хранително-вкусова промишленост", както и на развитието на малките и средните ферми и на планинското и полупланинско земеделие.

От голяма важност, според министъра, е изграждането на хидромелиоративната система на страната. Той подчерта, че без съвременно поливно земеделие не може да се достигне до конкурентно и качествено производство.

Зам.- министър Снежана Благоева съобщи, че е подготвен консултантски договор със Световната банка за изработване на Стратегия за развитие на хидромелиорациите на стойност 1,3 млн. евро. Нейното изпълнение трябва да бъде заложено в Програмата за развитие на селските райони.

Министър Станков информира, че предстои да бъде оформена единна национална стратегия за развитие на земеделието, която ще включва предложените секторни стратегии от Бизнес-научния съвет към МЗХ. Създадената работна група, която ще обобщи стратегиите трябва в срок от две седмици да завърши своята работа и да представи общата стратегия на президента Росен Плевнелиев. Председател на работната група е акад. Атанас Атанасов.