Германската индустрия дава една четвърт от брутния вътрешен продукт на страната. Този сектор е опора на ръста на германската икономика. Затягането на заплатите през последните четири години е един от факторите на подема - съобщава Die Welt.

Индустрията създава 24% от БВП на ФРГ. През 2006 от този сектор на икономиката е произведена стойност за близо €490 млрд., гласят новите данни от Статистическата федерална служба.  

Индустрията е една от колоните на ръста на германската икономика, но все пак в периода 1970 - 2006 този сектор се е развивал по-бавно в сравнение с останалите сфери. През 1970 индустрията е давала 37% от БВП на страната.

При претеглени цени, стойността, създавана от индустрията, годишно се е увеличавала с 1.5%, докато общо за икономиката ръстът е бил 2.2%. По отношение производителността е имало по-висок прираст, отколкото за цялата икономика, докато общите разходи за труд са нараствали по-бавно.

Като цяло за икономиката общите разходи за труд са спадали през последните три години, а в индустрията - за последните четири години. Това е причината в международен план германската индустрия да успява сериозно да подобри конкурентната си способност.

В 23 индустриални отрасъла сега са заети близо 7,4 млн. служители. Това съответства на 19% от заетите в икономиката на ФРГ. Индустриалните работници получават  €315 млрд. в заплати и възнаграждения - или 28% от възнагражденията за труд, плащани в Германия.