Предложението за намаляване на ставката на ДДС от 20% на 9% за доставки на прясно приготвена храна само от ресторанти би поставило в неравноправно положение търговците, които също доставят, прясно приготвена храна за вкъщи. Това заявиха от Сдружение за модерна търговия (СМТ).

Според становището им ако клиент си купи вечерята от топлата витрина на търговска верига или я поръча от там, ставката ще е 20% ДДС, а ако я поръча от ресторант - 9%. По този начин търговецът и ресторантът ще извършват еднаква услуга, но ще работят при различни данъчни условия, което нарушава един от основните принципи на данъчното облагане - неутралност.

"В повечето страни в ЕС потреблението на храните се облага с диференцирани ДДС-ставки. Сдружението за модерна търговия, което обединява най-големите търговци на храни в България, никога не е настоявало за диференцирани ставки за храните, тъй като ние смятаме, че ползите от това са значително по-малки от негативите, до които диференцираните ставки водят".

Според СМТ диференцираните ставки, особено в страни като България, които са с голям дял на сивия сектор и склонност към избягване на данъци и данъчни измами, създават голям риск за приходите в държавния бюджет, а фискалната стабилност е фундаментално важна за бизнес средата и развитието на икономиката.

Освен това за разлика от единната ставка на ДДС, диференцираните ставки поставят в привилегировано положение едни стоки, услуги и бизнеси за сметка на други.

"Всеки прецедент, както вече виждаме, води до лавина от допълнителни искания за нови и нови привилегировани стоки и услуги. Ресторантите ли са по-важни, или образователните услуги? Лекарствата или храните? Кои храни, кои лекарства, кои услуги.. Това са трудни въпроси, споровете по които може да пропилеят огромна част от социалния капитал в непродуктивна за обществото посока и да създадат голяма несигурност за бизнеса", твърдят от Сдружението.

Сред доводите е още и това, че диференцираните ставки излизат скъпо на бизнеса - водят до тежки за разрешаване данъчни спорове в кои случаи каква ставка се прилага.

За да се подпомогнат ресторантите и техните служители може да се приложат други инструменти, като мярката 60/40, която може да се допълни с други подходящи временни мерки, които няма да навредят на фискалната, икономическата и социалната стабилност, казват от Сдружението в своето становище.

Сдружението за модерна търговия предлага да се обсъди намаляването на единната ставка, което би насърчило потреблението и по този начин да се стимулира бизнеса. Въвеждането на диференцирани ставки поставя под въпрос равноправното третиране на икономическите субекти, казва още СМТ.